Přeskočit na obsah

TAČR — Program TREND: Vyhlášení 12. veřejné soutěže, podprogram 1 — “Technologičtí lídři”

Dotace na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání návrhů projektů: od 27. 6. do 14. 8. 2024.

Příjemci podpory:

  • Podnik.
  • Výzkumná organizace (pouze jako další účastník).

Typy podporovaných aktivit:

  • Veřejná soutěž programu TREND, PP1 je zaměřena na na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 
  • Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.
  • Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč.
  • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší termín ukončení projektu 31. 12. 2027.
  • Délka realizace: 12– 30 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru