Přeskočit na obsah

TAČR — Water4All Call 2023 — Druhá mezinárodní výzva v rámci Evropského partnerství

Hlavním cílem této výzvy je podpořit výzkumné a inovační projekty zaměřené na zlepšení bezpečnosti vodních zdrojů v dlouhodobém horizontu.

Příjem žádostí:

 • Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů potrvá od 12. 9. 2023 do 13. 11. 2023, 15:00 SEČ. 

Příjemci podpory:

 • Podniky.
 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Doporučované prioritní oblasti:
  • přírodní zdroje,
  • globální změny,
  • environmentální technologie a ekoinovace,
  • environmentálně příznivá společnost.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční částka podpory na výzvu: 450 000 EUR.
 • Max. finanční částka podpory na jeden projekt: 150 000 EUR.
 • Max. intenzita podpory: Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů, kteří žádají o financování od zúčastněných financujících partnerských organizací ze tří různých zemí účastnících se výzvy. Kromě výše uvedené podmínky musí projekty zahrnovat alespoň dva nezávislé právní subjekty ze dvou různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont Evropa jako příjemce finanční podpory. 
 • Horní hranice způsobilých projektových partnerů v konsorciu je 7, včetně 1 případného samofinancovaného partnera. Na jedno projektové konsorcium nesmí připadat více než jeden samofinancovaný projektový partner.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru