Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na přeshraniční spolupráci

MF ČR – Výzva na bilaterální projekty programu Active Citizens Fund

agreement-3489902__340

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

MŠMT – Výzva pro společné projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Eureka 2019 Česká republika – Španělsko

microscope-275984__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v České republice a Středisko pro rozvoj průmyslových technologií, EPE (CDTI) ve Španělsku vyhlašují tuto výzvu k předkládání návrhů na společné projekty výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj inovativních produktů a aplikací v České republice technologických a tržních oblastech.

SFZP – 1. výzva pro předkládání projektů „Trolltunga“

environmental-protection-326923__340

Výzva je zaměřena na podporu bilaterálních iniciativ českých a norských subjektů, tj. podporu aktivit, které mají za cíl navazovat nové pracovní kontakty a přípravu společných projektů pro získání podpory z Programu, prohlubovat dosavadní spolupráci nebo vytvářet síť pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí, či umožnit prezentovat již dosažených výsledků společných projektů.

MF – Vyhlášení 2. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

agreement-3489902__340

Fond EHP a Norska podporuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Město Karviná – Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

concert-971027__340

Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další.

ČRA – Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie, II. etapa

market-1888285__340

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky se v rámci tohoto dotačního titulu soustředí na Západní provincii, kde se zaměřuje na rozvoj zemědělství.

ČRA Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce, Moldavsko

moldova-1758836_960_720

Předmětem této dotační výzvy je podpora pokračujících projektů, které byly hodnotící komisí již dříve doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev ČRA.

INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

laboratory-385349__340

Dotační program na podporu investic do výzkumu a inovací, vytváření vazeb mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokým vzdělávacím prostředím.

MF ČR – Program Zdraví – Bilaterální ambice v rámci Fondů EHP

shutterstock_155219123.jpg

Program Zdraví je nástrojem financování Fondů EHP 2014-2021 na podporu zlepšování veřejného zdraví a snižování nerovností ve zdraví s celkovým cílem přispívat ke snižování sociálně-ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou.

ČRA – Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí Awasského jezera

hippopotamus-950051__340

Záměrem této dotační výzvy je přispět ke zlepšení životního prostředí jezera Awassa a jeho okolí, a to prostřednictvím zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině. Specifickým cílem projektu je snížit znečištění a zanášení jezera Awassa sedimenty způsobenými nadměrným erozním smyvem půdy a organickým odpadem.