Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na přeshraniční spolupráci

Mezinárodní Visegrádský fond – Strategické granty

shutterstock_113712319.jpg

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašuje země V4, které drží rotující předsednictví nad skupinou.

Mezinárodní Visegrádský fond – Granty Visegrádu +

sustainability-3300869__340

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména ve třetích zemích na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.

Program Interreg V-A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 9. výzva

agreement-3489902__340

Dotace na podporu právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Sociální dialog – program slušné práce – Norské fondy 2014 – 2021

laptop-2561162_960_720

Cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a orgány veřejné správy a podpora důstojné práce v úzké spolupráci s norskými partnery.

Program Interreg V-A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 8. výzva

podyji-national-park-1906546__340

Dotace na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

MŠMT – Dotace ze státního rozpočtu na podporu vědeckých výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými pro období 2022-2026

laboratory-385349__340

Dotace je určena na podporu aktivit v oblasti vědy formou dlouhodobých vědeckých pobytů českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA prostřednictvím doktorských, post-doktorských a seniorských stipendijních programů.

MZV ČR – Dotační titul Česko-polské fórum

agreement-3489902__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.

ČRA – Participativní rozvoj krajiny v regionu Sidama, Etiopie, II

coffee-2347989__340

Dotace na posílení komunitních znalostí a dovedností včetně vyvolání pozitivní změny chování vedoucí k efektivnějšímu hospodaření s přírodními zdroji a tím i zlepšení životní úrovně obyvatel ve vybraných vesnicích (kebelích) se zvláštním důrazem na ženy a jiné znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

ČRA – Produktivnější a odolnější farmáři v Západní provincii Zambie

soybean-field-1610754__340

Program definuje priority ZRS České republiky, kdy hlavní pozornost směřuje na posilování přístupu malých a středních farmářů na trh, diverzifikaci a zkvalitnění jejich produkce a obecně zlepšování situace obyvatelstva zejména v zemědělství a na venkově. Tyto aktivity mají přispět k dalšímu snižování závislosti Zambie na rozvojové pomoci, k omezování chudoby a hladu a k udržitelnosti ekonomického růstu.

MZV – Projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022

girls-1563093__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.