Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na spolupráci

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 1 – Podpora řízení a koordinace, Dohody o partnerství

agreement-3489902__340

Dotace na zajištění principu partnerství na národní a evropské úrovni a přenos zkušeností a sdílení informací s EK a ostatními členskými státy.

Evropské konsorcium INNOWWIDE – Výzva Viability Assessment Projects

handshake-3139227__340

Cílem 2. výzvy je podpořit spolupráci evropských subjektů s mimoevropskými partnery ze zemí tří kategorií. Jedná se o rozvojové ekonomiky, dále o rostoucí velké hráče (Rusko, Čína, Brazílie, Indie, Mexiko) a rozvinuté země.

OPPPR – 56.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru III

agreement-3489902__340

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

OPPPR – 55. výzva SC 1.2 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

book-4126483__340

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti inovačního systému na území hlavního města Prahy.

72. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – APLIKACE IV. – ITI Hradec Králové – Pardubice

agreement-3489902__340

Dotace na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku

startup-594091__340

Dotace na podporu směřující k posílení infrastruktury umělecké kritiky, sdílení znalostí, posilování kompetencí a dovedností a spolupráci v oblasti umělecké kritiky. Projekty mohou zahrnovat všechny umělecké oblasti.

26. výzva sítě IraSME

scientific-2040795__340

V rámci výzvy bude podpořen vývoj nových produktů, procesů nebo technických služeb, technologický vývoj od první myšlenky až po prototyp, který nebude převeden do výroby/prodeje, s významnými technickými riziky pro každého z partnerů projektu.

Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery

businessman-2606506__340

Dotační program na podporu spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která je založena na transferu znalostí. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.

ČRA – Zkvalitňování diagnostické, terapeutické a sociální služby poskytované dětem s poruchou autistického spektra v Gruzii

georgia-31511__340

Dotace na podporu při zkvalitňování diagnostických, terapeutických a sociálních služeb poskytovaných dětem s poruchou autistického spektra.

OP VVV – Výzva č. 02 – 20 – 079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV

microscope-275984__340

Dotace na podporu zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.