Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stipendium

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – Fond vzdělávání

shutterstock_96303500.jpg

Program poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice.

Kraj Vysočina – Studijní stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

shutterstock_154220933.jpg

Dotace pro poskytování stipendia, pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Je důležité podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.

Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem – školní rok 2019/2020

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání.

Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem – školní rok 2018/2019

shutterstock_153270134.jpg

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na stipendia pro žáky středních škol, které mají sídlo na území Ústeckého kraje a poskytují výchovu a vzdělání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Horizont 2020: Individuální stipendia Marie Sklodowska-Curie

shutterstock_101192473.jpg

Cílem individuálních stipendií je zvýšit tvůrčí a inovativní potenciál zkušených výzkumníků, kteří chtějí rozšířit své individuální schopnosti prostřednictvím dalšího vzdělávání či mezinárodní a mezioborové mobility. Program podporuje také návrat a zpětnou reintegraci výzkumníků pracujících mimo Evropu.

Stipendijní fond Renesance při Ústecké komunitní nadaci

shutterstock_157240706.jpg

Nadační příspěvek pro mladé, nadané a motivované lidi se silnou vazbou na město Ústí nad Labem a okolí na studijní pobyt v zahraničí ve školním roce 2015/2016.

Stipendium Bariéry

shutterstock_153506372.jpg

Finanční příspěvek nadace Konto Bariéry ke studiu pro těžce zdravotně handicapované studenty středních a vysokých škol.