Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vědu a výzkum

Grantová agentura ČR – Veřejná soutěž JUNIOR STAR

laboratory-385349__340

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR má za úkol podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědecké osobnosti s originálním myšlením se tak umožní realizace vlastních vědeckých cílů v poměrně raném stadiu vědecké kariéry.

MPO ČR – Umělá inteligence pro bezpečnější společnost

monitor-2728120__340

Dotace na zajištění podmínek pro vytvoření Evropského centra excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost.

MŠMT – Program INTER-EXCELLENCE- INTER-EUREKA – Pokročilé materiály

výzkum 3

 Dotace na podporu projektů aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti  pokročilých materiálů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. června 2020, 18:00.

Příjemci podpory:

 • Malý, střední, nebo velký podnik, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti  pokročilých materiálů  aplikovaných na následující tematické oblasti:
  • Polovodiče a displej.
  • Sekundární baterie a technologie senzorů, včetně:
   •  Zásobárna energie.
  • Uhlíkový průmysl a chemie, včetně:
   • Lehké materiály, kompozity a recyklace plastů.
   • Nano materiály a plastové materiály.
  • Strojírenství, roboti a kovovýroba.

Forma a výše podpory:

 • MŠMT bude financovat projekty výzkumu a vývoje prostřednictvím grantů:
  • MSP až do 50% způsobilé náklady české části projektu; velké společnosti až do výše 30% způsobilých nákladů část českého projektu.
 • Maximální financování:
  • Česká republika (MŠMT): granty až do výše 150 000 EUR ročně.

Specifika a omezení:

 • Konsorcium by mělo zahrnovat nejméně dvě (pro zisk) nezávislé společnosti ze dvou zúčastněných zemí. Účast výzkumných ústavů / univerzit je v souladu s finančními předpisy jednotlivých zemí vítána.
 • Doba trvání projektu nesmí přesáhnout 36 měsíců.
 • Vzhledem k tomu, že přerušením mezinárodních výzkumných projektů a mobilit v gesci MŠMT může být ohroženo naplnění výsledků těchto projektů ve stanoveném termínu, umožní MŠMT řešitelům prodloužit dobu řešení jejich běžících projektů. Doba prodloužení a přesný postup realizace budou určeny na základě dohody se zahraničními partnery jednotlivých programů s ohledem na aktuální vývoj situace.  Pro bližší informace kontaktujte prosím administrátora dané oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MŠMT – Společné programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND) – „Novel Imaging and Brain Stimulation Methods and Technologies Related to Neurodegenerative Diseases”

web-3706562__340

Dotace na výzkum neurodegenerativních nemocí (JPND) a nových metod technologií na zobrazování mozkové stimulace souvisejících s neurodegenerativními chorobami.

Univerzita Karlova – 5. kolo soutěže Primus

chemist-3014142__340

Univerzita Karlova souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Záměrem soutěže není dodatečná podpora již existujících skupin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. března 2020 do 20. dubna 2020 ( poslední možnost registrace osob mimo UK 9. dubna 2020.)

Příjemci podpory:

 • Hlavní řešitel – Zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení).
 • Ostatní členové týmu:
  • akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci, magisterští a doktorští studenti, nejpozději do 31.12. roku následujícího po podání projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelký tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).

Forma a výše podpory:

 • Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Zahájení řešení: nejdříve 1. ledna 2021.
 • Doba řešení projektů: 3 roky (s možným prodloužením o další 2 roky).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Program Eureka – Česká republika a Německo

microscope-275984__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) mají v úmyslu financovat společné projekty výzkumu a vývoje německých a českých partnerských institucí. Od uchazečů se očekává, že budou vyvíjet prodejné výrobky, služby nebo technologie s vysokým tržním potenciálem v Německu, České republice a / nebo Evropě. 

Mezinárodní Visegrádský fond – Visegrad + Granty

sustainability-3300869__340

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména ve třetích zemích na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele.

MŠMT – Vyhlášení veřejné soutěže Programu INTER-EXCELLENCE, Podprogramu INTER-VECTOR

laboratory-2815641_960_720

Financování zaměřené na posílení zastoupení českých vědců v řídících orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem napomůže k ovlivnění procesů rozhodování a strategického plánování těchto činností na nadnárodní úrovni také ze strany českých vědců.

Evropská výzkumná rada – Consolidator Grants

scientific-2040795__340

Consolidator Grants se zaměřují na vědce s již větší vědeckou zkušeností (7 až 12 let od dokončení PhD.), jejichž dosavadní výzkumné výsledky slibují mimořádný přínos oboru.

MŠMT – Výzva pro společné projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Eureka 2019 Česká republika – Španělsko

microscope-275984__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v České republice a Středisko pro rozvoj průmyslových technologií, EPE (CDTI) ve Španělsku vyhlašují tuto výzvu k předkládání návrhů na společné projekty výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj inovativních produktů a aplikací v České republice technologických a tržních oblastech.