Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

Dotace města Brna – Program – Volnočasové aktivity dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace na zajištění pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže, víkendových a prázdninových pobytů, jednorázových akcí a mezinárodních výměn, zajištění činnosti organizací dětí a mládeže, materiálního vybavení, provozu a údržby kluboven, areálů   a základen.

Městská část Praha 8 Granty v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

hands-2847508__340

Dotace na podporu volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže, působící na území MČ Praha 8.

Město Karviná – Podpora kulturních aktivit, aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit

concert-971027__340

Účelem tohoto dotačního titulu je přispět k rozvoji kulturního života ve městě, reprezentaci města Karviné, na rozšíření a podporu aktivních forem zájmových, vzdělávacích, kulturních a uměleckých aktivit, k posílení atraktivnosti kultury, k podpoře mladých umělců i kulturního povědomí.

Městská část Praha 17 – Poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury

runner-888016__340

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo vyhlášení dotačního řízení na poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání

bike-775799__340

Dotace na podporu činnosti organizací a realizace výchovně-vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vycházejí z pravidelné činnosti žadatelů působících na území města a jsou určeny pro děti a mládež města Jablonec nad Nisou.

Město Ústí nad Labem – Program poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit

start-1590051__340

Hlavním cílem je finanční podpora volnočasových aktivit občanů statutárního města Ústí nad Labem a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území statutárního města Ústí nad Labem, dle charakteru činnosti i mimo území SMÚ.

Město Ústí nad Orlicí – Podpora kulturních aktivit

folklore-996388__340

Dotace na vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast.

MAS NAD ORLICÍ – Podpora společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS

kids-1448233__340

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje výzvu na podporu společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS.

Město Jindřichův Hradec – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

start-1590051__340

Dotační program na podporu činnosti fyzických a právnických osob a jiných subjektů působících v oblasti využití volného času mládeže.

Město Železný Brod – Program podpory kultury, činnosti spolků

folklore-996388__340

Dotace na podporu kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě.