Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

Královéhradecký kraj – Táborová činnost

shutterstock_112832212.jpg

Podpora zotavovacích a jiných podobných akcí dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní.

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – Královéhradecký kraj

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vytváření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_151363640

Dotace na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory). Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

shutterstock_65429458.jpg

Dotace na propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.).

MŠMT- Výzva – Podpora NNO pro rok 2022 – Práce s dětmi a mládeží

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na pokračování podpory NNO zaměřené především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.

Město Chodov – Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022

folklore-996388__340

Dotace na podporu akcí rozvíjejících amatérskou kulturu a sport, pořádaných na území města Chodov a přístupných široké veřejnosti.

Město Varnsdorf – Dotační program pro rok 2022

kids-1448233__340

Dotace na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života Ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality.

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast podpory

shutterstock_109528268.jpg

Dotace na realizaci aktivit s tematickým zaměřením pro oblasti kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a zdravotní oblast, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Město Tábor – Program na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží v letech 2021–2025

people-2557396__340

Dotace na podpora činnosti jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti práce s mládeží na území města Tábora.

Hyundai Motor Manufacturing Czech – Grantový program “Společně za sny 2021“

people-2557399__340

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. vyhlašuje grantový program „Společně za sny“ pro rok 2021. Program má za cíl finančně podpořit rozvoj a realizaci projektů nadaných studentů ve věku 12 – 21 let.