Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

MAS Ekoregion Úhlava – Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

kids-1448233__340

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

MŠMT – Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu romských žáků a studentů ve studiu, zlepšit jejich vzdělávací výsledky, zamezit předčasným odchodům ze vzdělávání, zvýšit počet romských žáků a studentů, kteří úspěšně ukončí vzdělávání na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách a počet těch, kteří budou motivováni ke vzdělávání na vysokých školách. Zároveň podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky a studenty motivovat ke vzdělávání.

MPO Výzva č. EFEKT 2/2022 – Energetické konzultační a informační středisko EKIS

consulting-3031678__340

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

MŠMT – Program 133 330 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

A new elementary school under construction in a suburban neighborhood.

Dotace na podporu vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Fulbrightova stipendia – Stipendium pro profesní odborníky

Happy Teenager Students talking and Walking On Stairs

Stipendium je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování,  veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika.

Městys Borotín – Dotační program – Podpora činnosti spolků

football-4544858__340

Dotace na podporu spolků působících v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, práce s mládeží, vzdělávání a vědy, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Fulbrightova stipendia – Stipendium pro vědce a přednášející

istockphoto-1133835310-170667a

Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny.

Fulbright-Masarykovo stipendium

shutterstock_78879268.jpg

Fulbright-Masarykovo stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit.

MŠMT – Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Na učitelích záleží“

woman-613309__340

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru.

MŠMT – Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Young teacher with children on nature field trip

Dotace na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny, zaměřených na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.