Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

MV ČR – Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti – Grant z Norských fondů 2014-2021

confident-3003944_960_720

Obecným cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích a jiných forem vzdělávacích aktivit a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny.

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj – Veřejná výzva – Operační program Spravedlivá transformace

factory-613319__340

Cílem OP ST je podpořit území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socio-ekonomickými problémy. Podpora se bude zaměřovat zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

Projekt Edhouse pomáhá

shutterstock_155208767.jpg

Otevřená výzva organizacím působícím v Olomouckém a Zlínském okrese, které mají nápad, anebo již podnikají vzdělávací aktivity pro děti a mládež.

Základní grantový program nadačního fondu Zelený poklad

sad

Cílem programu Nás učí příroda je podpořit realizaci projektů systematické environmentální výchovy dětí předškolního věku. Vítané jsou projekty, které podporují mezigenerační spolupráci. 

Město Ústí nad Labem – Program pro poskytování dotací seniorům

older-adult-1546130_960_720

Dotace na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje

school-2934976__340

Dotace na vytvoření metodiky organizace a způsobu práce ve škole (identifikace základních podmínek pro vyhledávání a rozvoj nadání dětí a žáků, organizace a formy vzdělávání a výuky, organizační uspořádání, úpravy v rozvrhu hodin, časové dotace, metody výběru žáků, způsob vedení, motivace pedagogů, zapojení rodičů).

Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – Olomoucký kraj

crutches-538883__340

Dotace na  podporu zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, podpora významných akcí/projektů zaměřených na udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků a podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

heart-grapes-health

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora realizace projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví.

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

shutterstock_96303500.jpg

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. G Zahraniční studijní pobyty žáků – Další cizí jazyk

shutterstock_108879077.jpg

Cílem projektu je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.