Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

5. výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP-Vzdělávací infrastruktura

children-3826830__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

EFSI ve spolupráci s Evropskou komisí – Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání

startup-849805__340

EFSI ve spolupráci s Evropskou komisí spustil nový pilotní projekt zaměřený na investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, jehož cílem je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky.

42. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.4-Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání IV.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Městská část Praha 20 – Individuální dotace

concert-971027__340

MČ Praha 20 bude ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasové aktivity.

„LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení – zájmové a neformální vzdělávání II

startup-849805__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura vzdělávání II

children-3826830__340

Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšších odborných škol.

MŠMT – Program 133 620 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – Vzdělávací infrastruktura

child-865116__340

Dotace na rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – Vzdělávací infrastruktura.

České Budějovice – Výzva č. 34 – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ

shutterstock_149838989.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení – zájmové a neformální vzdělávání II

student-849824__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.