Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

MAS Světovina – IROP – Infrastruktura do vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MŠMT – Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR

people-2557396__340

Dotační program má za cíl podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Město České Budějovice – Výzva č. 29 – Vybudování infrastruktury na ZŠ II

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

28. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

classroom-2787754__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol, středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

OP VVV – Výzva č. 02-19-078 Implementace krajských akčních plánů II

startup-849805__340

Dotace na  podporu zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele.

Rozvoj nadání v Královéhradeckém kraji

startup-593344__340

Dotace na vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí – Moravskoslezský kraj

nature-3289812__340

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství veřejnosti a ve školách.

MV ČR – Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů

architecture-1122359__340

Dotační program na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení je v roce 2020 realizován na základě usnesení vlády č. 527 z 24 července 2017 a na základě Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020.