Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s PEPCO Czech Republic s.r.o. – Grantový program PEPCO

children-3826830__340

Cílem programu je podpora neformálního vzdělávání dětí z mateřských a základních škol v České republice.

MŠMT – Stipendia na studium v Bavorsku

study-2053811_960_720

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké školeCílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.

NPŽP – Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

little-boy-3332111__340

Dotace na zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Výzva MAS Podbrněnsko komunitní centra I. – OPZ

laptop-2561162_960_720

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

První grantová výzva programu Active Citizens Fund

people-3152585__340

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jako členové Konsorcia programu Active Citizens Fund vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o systémové granty. Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce mezi různými organizacemi s cílem přispět k pozitivní změně v různých oblastech. V této výzvě budou podpořeny projekty, které cílí na Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost.

OP VVV – Výzva č. 02 – 19 – 077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

computer-491760__340

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

MAS Podhůří Železných hor, o.p..s. – Komunitní centra

business-3560932__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

OP VVV – Výzva č. 02-19-073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP

startup-594091__340

Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ.

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Podpora zaměstnanosti – 10. Výzva

cheese-3569959_960_720

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.