Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

MAS Svitava – IROP – Podpora vzdělávání III.

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MZ – Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie II

computer-1149148__340

Dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže III

laptop-2561162_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

NPŽP – Výzva č. 3/2019: Tematické kampaně – Environmentální prevence

nature-3289812__340

Cílem Výzvy je informovat veřejnost o potřebě chránit životní prostředí a aktivně ji do ochrany zapojit formou dobrovolnictví a environmentálně příznivým chováním v každodenním životě. Tato Výzva si dále klade za cíl zvyšování povědomí o stavu životního prostředí a o způsobech a možnostech jeho ochrany konkrétní změnou chování veřejnosti ve prospěch životního prostředí.

Olomoucký kraj – Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP

surgery-3034133__340

Dotační program na přípravu budoucích lékařů k výkonu povolání lékaře v Olomouckém kraji.

11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV.

people-2557399__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

4.výzva MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů

kindergarten-2204239__340

Dotace na  stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MŠMT – Podpora kvalitního vzdělávání studentů akreditovaných vzdělávacích programů ve skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika se zvýšenou mírou digitalizace a využívání moderních technologických postupů

library-1147815_960_720

Dotace na podporu kvalitního vzdělávání studentů akreditovaných vzdělávacích programů ve skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika se zvýšenou mírou digitalizace a využívání moderních technologických postupů.