Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, dobrovolných svazků obcí (pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO) a škol. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

MAS Aktivios, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí/ rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

Národní sportovní agentura – Výzva 7/2020 – Pohyb a zdraví 2021

start-1590051__340

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

SFŽP Výzva č. SGS-4 „Reine“ – Norské fondy 2014–2021

nature-3289812__340

Dotace na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit v ochraně životního prostředí zaměřené na oblast ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu.

Město Valašské Meziříčí – Dotační program Vzdělávání

startup-849805__340

Účelem dotačního programu je podpora zkvalitnění nebo rozšíření nabídky aktivit určených občanům všech věkových kategorií v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

MŠMT – Nabídka stipendia pro mladé vědce v Německu

laboratory-385349__340

Výzkumný ústav filozofický v Hannoveru (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) nabízí stipendium pro mladé začínající vědce v oblasti filozofie, humanitních a sociálních věd.

MAS Mikulovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

20. výzva ZS ITI Ostrava – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III

startup-849805__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).

Program Asistenční vouchery Libereckého kraje

startup-593344__340

Dotace na zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání v Libereckém kraji.

MZe – 9.J. Zlepšování praktické výuky ve včelařství

beekeeper-2650663__340

Dotace na podporu praktické výuky ve včelařství spojená s prezentací různých včelařských technologií v podmínkách velkoprovozu a maloprovozu.