Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

41. výzva-ITI-Pardubice SC 2.4 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Hyundai Motor Manufacturing Czech – Grantový program „Společně za sny 2020“

people-2557399__340

Grantový program „Společně za sny 2020“ společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  má za cíl finančně podpořit rozvoj mladých talentů ve věku 12 – 21 let v Moravskoslezském kraji.

OP VVV – Výzva č. 02 – 20 – 082 – Akční plánování v území

students-99506_960_720

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

85. výzva – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II – ITI Hradecko-pardubická aglomerace

startup-849805__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

stažený soubor

Dotace na  podporu a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělání a vědy

learn-1996845__340

Cílem nadace je poskytování stipendií žákům, studentům, učitelům nebo vědeckým pracovníkům, kteří mají alespoň jeden rok trvalé bydliště v Českých Budějovicích.

MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do vzdělávání

child-865116__340

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Město Brno – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

runner-888016__340

Dotace na  podporu zapojení mládeže do projektu, který je o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation (DofE).

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy

people-2557396__340

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.