Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

Výzva MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

warsaw-100294__340

Obce a mikroregiony na Hranicku mohou zainvestovat do obnovy veřejných prostranství včetně povrchů, mobiliáře či vodních prvků, nelze podpořit výsadbu dřevin.

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu

art-3591844__340

Dotace dle tohoto Programu přispívá k rozvoji cestovního ruchu v oblasti karavaningu, rekreační plavby a dále k vybudování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení v lokalitách na území Středočeského kraje. Dotace je určena i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s přípravou projektů IROP II.

MAS Krkonoše – Programový rámec PRV

bridge-3013297__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání.

MAS Brdy – Programový rámec PRV

napoli-bread-1614188__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působcích na území města Kolína

sp-5

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působících na území města Kolína nebo ve prospěch občanů města Kolína.

MAS Šumavsko, z. s. pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156844055.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti.

MAS Horňácko a Ostrožsko – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Mezi Úpou a Metují – Programový rámec PRV

PRV_Oldriska-300x180

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity – Startovací vouchery

shutterstock_155779511.jpg

Cílem podprogramu voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

MAS Svitava Programový rámec PRV

stroj

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.