Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – Středočeský kraj

design-2713768__340

Dotace na podporu obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti životního prostředí a dopravy.

MAS Hrubý Jeseník – IROP – Zajištění připravenosti JPO II. a III. stupně

fire-fighter-2098461__340

Dotace na úpravy stávající stanice základní složky IZS na území MAS a pořízení potřebného vybavení či technologií.

Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňkém kraji

technology-3239668__340

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela.

MAS Podbrněnsko – Malé projekty

děti

Cílem této výzvy je podpora drobných, zajímavých, inovativních, netradičních projektů na území MAS Podbrněnsko.

SFRB – Program Výstavba pro obce

building-414408__340

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci a úvěr v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích – Státní fond rozvoje bydlení

design-2713768__340

Nařízení upravuje podmínky poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace nebo úvěru na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Senior Expres

hand-in-hand-1686811__340

Dotační program byl zřízen za účelem pomoci obcím při realizaci zajištění důstojného života seniorů a je v souladu s Programovým prohlášením Rady Karlovarského kraje.

MMR – 117D07 Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů

demolition-855079__340

Hlavním cílem programu Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů je zajistit prostřednictvím krajů ČR dočasnou finanční podporu obcím, jejichž obecní úřady jsou obecnými stavebními úřady, na zajištění výkonu rozhodnutí, které vydaly stavební úřady ve veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá stavební zákon. Jedná se o finanční zajištění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací a vyklizení stavby v souvislosti s uvedenými pracemi.

Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji

computer-1149148__340

Dotace na vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: do vyčerpání alokace

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze obec se sídlem na území Karlovarského kraje, která splňuje následující podmínky:
    • a) Počet obyvatel obce byl ke dni 1. 1. 2017 maximálně 3 tisíce obyvatel – dle statistiky ČSÚ.
    • b) Na území obce uvedené výše pod písmenem a) má místo poskytování zdravotních služeb praktický lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, pro kterého obec pořídí informační technologie z uvedeného dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pořízení vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje, a to informačními technologiemi pro účely předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě (dále jen elektronický recept nebo eRecept).

Forma a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 500 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel smí podat žádost o dotaci pro každého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, který má místo poskytování zdravotních služeb na území obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

MZe – 23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

calf-362170__340

Dotace na zajištění nákladů péče o odebraná zvířata umístěná v rámci přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání ve smyslu § 28a odst. 1 písm. a) nebo § 28c odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání do předběžné náhradní péče či do náhradní péče.