Přeskočit na obsah

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 07. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat Žadatelé (poskytovatelé sociálních služeb), kteří splňují všechny níže uvedené podmínky: 
  • a) získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
  • b) jsou uvedeni v bodu D.3 Programu,
  • c) splňují podmínky Projektu OPZ, definované ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a Programem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona o sociálních službách, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Sociální služby podporované v rámci tohoto Programu jsou zařazeny v Základní a Doplňkové síti HMP na zajištění těchto úkolů (dle jednotlivých ustanovení zákona o sociálních službách) obsažených v SPRSS: 
  • § 37 Odborné sociální poradenství.
  • § 43 Podpora samostatného bydlení.
  • § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
  • § 51 Chráněné bydlení.
  • § 70 Sociální rehabilitace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je 43 873 000 Kč, z čehož se jedná o prostředky EU ve výši 50 %, tj. 21 936 500 Kč, prostředky státního rozpočtu ČR ve výši 45 %, tj. 19 742 850 Kč a prostředky z rozpočtu HMP ve výši 5 %, tj. 2 193 650 Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých od prvního dne poskytování služby do posledního dne jejího ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 včetně a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2023 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru