Přeskočit na obsah

Tři Brány — Komunitní nadace pro umění, vědění a civilizaci

Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září 2019 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky.
 • Zapsané ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem.
 • Církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
 • Územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce: 
  • Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení veřejnosti.
  • Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, může se jednat o aktivity kulturní, sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci a prevenci novodobých závislostí, rozvoj pohybových a zájmových aktivit dětí a mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další.
  • Předmětem žádosti mohou být aktivity jednorázové i déletrvající.
 • AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury: 
  • Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit na území regionu Vyškovska.
  • Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických jevů.
 • AD VITAM — podpora ekologických projektů na Vyškovsku: 
  • Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova.
  • Předmětem žádosti mohou být aktivity spojené s odstraněním a prevencí černých skládek, zaměřené na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, ekologicky šetrný způsob údržby veřejných prostranství, boj proti devastaci a znečišťování přírody a krajiny apod.

Forma a výše podpory:

 • AD MANUM
  • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč, výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 30 % z celkové výše nákladů projektu.
 • AD FUTURUM
  • Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 50 % z celkové výše rozpočtu projektu.
 • AD VITAM
  • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 20 % z celkové výše rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace pro rok 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru