Přeskočit na obsah

Tvorba krajiny a biodiverzity v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program v jehož rámci mohou získat způsobilí žadatelé dotace na zpracování projektů, na kofinancování projektů s přínosem pro přírodu a krajinu, zejména z Operačního programu Životního prostředí a na realizaci konkrétních projektů obnovy krajinných struktur.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat nejpozději od 2. 1. do 13. 1. 2016 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 Zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti, vyhledávací studie, atd.
 • Opatření č. 2 Kofinancování projektů s mimořádným přínosem pro přírodu, krajinu a rozvoj venkova, realizovaných z „Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020“.
 • Opatření  č. 3 Realizace projektů obnovy prvků krajinných struktur s důrazem na lokalizaci záměrů ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), evropských lokalitách (EVL), ptačích oblastech (PO), přírodních parcích (PP), prvcích ÚSES a jinak památkově cenných územích.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Minimální výše dotace je 10 000 Kč, maximální výše je 150 000 Kč.
 • Opatření č. 2: Minimální výše dotace je 20 000 Kč, maximální výše je 300 000 Kč.
 • Opatření č. 3: Minimální výše dotace je 20 000 Kč, maximální výše je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvky budou udělovány pouze projektům na území Jihočeského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru