Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Účast na mistrovství Evropy a světa v Kraji Vysočina

images
Share Button

Dotace na podporu sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců.

Příjem žádostí:

  • Termín pro podání žádostí je od 15. 03. 2021 do 01. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou hlavní činnosti).
  • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou hlavní činnosti).

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců.

Forma a výše podpory:

  • U jednotlivců může dotace činit nejméně 10 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.
  • U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně 10 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
  • Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
  • U jednotlivců i kolektivů může dotace činit zároveň maximálně 50 % z celkových prokázaných uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2021 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>