Přeskočit na obsah

Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky v městě Plzni

Účelovou dotaci na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky mohou čerpat fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem této památky.

Příjem žádosti:

  • Žádosti je možno podávat průběžně během roku.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem účelově podmíněné dotace může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky (nemovitosti), a v případě více vlastníků jejich pověřený zástupce, na základě ověřené plné moci.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zaměřené na zachování a obnovu kulturní památky a její uchování v dobrém stavu.

Forma a výše podpory:

  • Účelově podmíněná dotace je určena na vyrovnání ceny mezi pracemi spojenými s běžnou údržbou nemovitosti a zvýšenými náklady spojenými s údržbou kulturní památky.

Specifika a omezení:

  • Dotace jsou poskytovány pro nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nacházející se v hranicích území statutárního města Plzně a jeho městských obvodech Plzeň 1 – 10.
  • Jde o údržbu, opravu či restaurování kulturní památky nevyvolané dlouhodobým zanedbáváním péče ze strany vlastníka.
  • Cílem těchto prací je opravit, obnovit či udržet původní prvky výbavy kulturní památky a o použití takových materiálů, jejichž použití vyvolává vícenáklady oproti běžným stavebním materiálům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru