Přeskočit na obsah

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

Příspěvek je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být zpracována a podána v elektronické podobě výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK služby a pouze v termínu od 16. 9. 2022 od 00 hodin do 23. 9. 2022 do 24 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024, tj. podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji a jejichž poskytovatelé akceptovali Pověření.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotace na dofinancování je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na dofinancování bude poskytována v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení vlády
  č. 98/2015 Sb., o provedení §101a zákona o sociálních službách a se závaznou Metodikou MPSV
  pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze, která je přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022.
 • Návrhy výše dotací na dofinancování pro jednotlivé sociální služby jsou následně předložené ke schválení Radě Jihočeského kraje a Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Specifika a omezení:

 • Dotace na dofinancování se neposkytuje na tyto účely:
  a) zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách),
  b) úhradu nákladů na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru