Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Příspěvek je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

Příjem žádostí:

  • Žádost musí být zpracována a podána v elektronické podobě výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK služby a pouze v termínu od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelem sociální služby – fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče).

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Forma a výše podpory:

  • Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje bude příjemci poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Dotace bude poskytnuta jako neinvestiční.

Specifika a omezení:

  • Každý poskytovatel sociální služby podává pouze jednu žádost.
  • Příjemce dotace dále nesmí drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený z dotace po dobu 5 let od data jeho pořízení převést na jinou osobu, ani jej pronajmout či vypůjčit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>