Přeskočit na obsah

Účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 15. 9. 2023 od 00 hodin do 31. 10. 2023 do 24 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby — fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče).

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude vyplacena po uzavření smlouvy ve dvou splátkách:
    • 1. splátka do 15. 04. 2024 ve výši 60 % poskytnuté dotace,
    • 2. splátka do 31. 07. 2024 ve výši 40 % poskytnuté dotace.
  • Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024 a s jeho aktualizací formou akčního plánu pro rok 2024, tj. podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji a jejichž poskytovatelé akceptovali Pověření dle Části III. odst. 2.

Specifika a omezení:

  • Uznatelnost nákladů: 1. 1. 2024 — 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru