Přeskočit na obsah

Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení v Libereckém kraji

Účelem této dotační výzvy je udržení a zvýšení kvality sportovní infrastruktury v Libereckém kraji a dostupnosti nabídky sportovních aktivit na tomto území. Celková alokace je 5,5 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 3. 2016 do 22. 4. 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat spolky (pobočné spolky), ústavy a obecně prospěšné společnosti se sídlem v Libereckém kraji, jejichž hlavní činností je dle zakládacích dokumentů sportovní a tělovýchovná činnost.

Typy podporovaných projektů:

  • Údržba sportovní infrastruktury na území Libereckého kraje.
  • Podpora sportovních a tělovýchovných subjektů poskytnutím peněžních prostředků na úhradu provozních výdajů.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 5 500 000 Kč.
  • Minimální výše podpory je 50 000 Kč a maximální výše podpory je 200 000 Kč.
  • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů činí 70 %.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout na projekt, který již byl podpořen v daném roce z rozpočtu Libereckého kraje.
  • V rámci této výzvy je možné podat nejvýše 1 žádost.
  • Osobní náklady nesmí být hrazeny z dotace. Mohou však být uplatněny jako povinná spoluúčast příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

3 komentáře na “Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení v Libereckém kraji”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru