Přeskočit na obsah

Usnadnění přístupu k regulaci dálkově pilotovaných létajících systémů

Hlavním cílem této výzvy je podpořit malé a střední podniky, start-upy a podnikatele působící v odvětví dálkově pilotovaných létajících systémů tím, že jim bude ulehčen přístup k příslušným předpisům národního a evropského práva včetně odpovídajících požadavků, povinností a postupů. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vývoje webového portálu, který bude nabízet relevantní informace, praktické pokyny a interaktivní vzdělávací nástroje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 18. 2. 2015 do 17:00.

Příjemci podpory:

 • Veřejné i soukromé subjekty.
 • Neziskové organizace, orgány veřejné správy, mezinárodní organizace, vysoké školy nebo vzdělávací instituce, výzkumná střediska, společnosti.
 • Žadatelé musí být zřízeni v členských zemích EU nebo zemích, které se účastní programu COSME.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zvyšující obecné povědomí o regulačním rámci v oblasti dálkově pilotovaných létajících systémů.
 • Projekty zlepšující znalosti o současných i evropských právních rámcích v tomto odvětví.
 • Konkrétně:
  • vytvoření jediného webového portálu umožňujícího přístup k aktuálním vnitrostátním a evropským regulačním rámcům a spolehlivým informacím pro toto odvětví,
  • vývoj vhodných nástrojů pro zvyšování povědomí (e‑learning, kvíz, FAQ, případové studie atd.),
  • vývoj aplikací.

Forma a výše podpory:

 • Vybraný projekt může získat finanční podporu až 1 000 000 EUR.
 • Finanční podpora z této výzvy může dosáhnout maximálně 90% způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy bude vybrán a podpořen pouze jeden projekt.
 • Projekt musí být předložen konsorciem složeným z alespoň dvou subjektů ze dvou různých členských států EU.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru