Přeskočit na obsah

Ustanovení sítě na kvalitu a efektivnost nákladů dlouhodobé péče, prevence závislosti

Cílem této výzvy, vyhlášené Evropskou komisí, je sdružovat instituce v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče za účelem zavedení nákladově efektivních investic do širokého spektra opatření. Tato opatření by měla snížit rozdíl mezi potřebou a poskytováním dlouhodobé péče.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2015.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU.
 • Subjekty, které budou zodpovědné za koordinaci projektu, musí být: 
  • buď veřejné instituce se specializací na hodnocení opatření, jejichž cílem je snížit potřebu dlouhodobé péče nebo zvýšit účinnost poskytování dlouhodobé péče.
  • nebo soukromé neziskové organizace, které pravidelně pracují pro orgány veřejné moci v tomto oboru a kterým byla příslušným orgánem svěřena odpovědnost za realizaci projektu.
 • Spolužadatelem může být jakýkoli typ neziskové nebo mezinárodní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty, které se soustředí na snížení potřeby dlouhodobé péče a na poskytování dlouhodobé péče.
 • Konkrétně se tedy může jednat o kontrolu současných nejmodernějších technologií pro předcházení závislosti na péči druhých, zkoumání potenciálu rehabilitací, zavedení asistenčních technologií, které by lidem s funkčními omezeními pomohly zůstat déle nezávislými, nebo například účinnější organizace pečovatelských systémů (zejména prostřednictvím lepší koordinace různých poskytovatelů péče).

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 1 000 000 EUR.
 • Dotace nesmí přesáhnout 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Zbylých 20 % způsobilých nákladů projektu musí financovat žadatel sám.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru