Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Ústecká komunitní nadace s Fondem ARMEX ENERGY vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek

student-849824__340
Share Button

Dotace na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. května 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby – zájemci  o nadační příspěvek studující v době podání žádosti na základních či středních školách, učilištích, vyšších odborných školách nebo vysokých školách.
  • Mezi žadateli mohou být jak současní žáci a studenti, tak žadatelé bez statutu žáka a studenta ucházející se o studia na výše zmíněných školách. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia veškeré podmínky k jeho přijetí.
  • V případě osob mladších 18 let, žádost o nadační příspěvek podávají jeho zákonní zástupci (rodiče, pěstouni, opatrovníci).
  • Zájemci o nadační příspěvek musí prokázat, jak jsou v přístupu ke vzdělání nebo v osobním rozvoji znevýhodněni, a že mají trvalý pobyt na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.
 • Nadační příspěvek musí být použit v souladu s cílem programu, a to na vzdělávací aktivity v rámci, kterých je možné přispět:
  • jednorázově na úhradu materiálního vybavení (např. nákup učebních pomůcek, pořízení speciálních pomůcek potřebných pro studium);
  • krátkodobě na úhradu vzdělávacích kurzů (např. jazykové, oborové);
  • dlouhodobě na úhradu nákladů spojených se studiem v podobě stipendia (např. úhrada školného, dopravy, ubytování, stravy, dofinancování osobní asistence);
  • k úhradě jiných doprovodných aktivit, materiálového vybavení či služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající k odstraňování handicapu v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Forma a výše podpory:

 • O nadační příspěvek lze žádat do maximální výše 15 000 Kč na jednu žádost.

Specifika a omezení:

 • Nadační příspěvek lze poskytnout maximálně na dobu 12 měsíců, to znamená, že jej lze čerpat v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021. Výjimkou je pouze nákup pomůcek, které lze po splnění podmínek a sepsání smlouvy pořizovat již od 1. července 2020, tak aby je úspěšní žadatelé mohli začít využívat okamžitě se zahájením nového školního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>