Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Dotační program Akademie talentované mládeže olympijských sportů

Dotace na zlepšení podmínek přípravy talentované mládeže Ústeckého kraje v rámci Akademií talentované mládeže vybraných olympijských sportů Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 10. 2023 do 20. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolek se sídlem v Ústeckém kraji, s hlavní činností a účelem jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel podpory (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty): Zajištění kvalitní a konkurenceschopné sportovní přípravy talentované mládeže do 23 let prostřednictvím spolufinancování regionálně významných tréninkových center mládeže v Ústeckém kraji:
  • Provozní náklady žadatele připadající na mládež;
  • Osobní náklady související s mládežnickou činností (výše osobních nákladů může být u žadatelů maximálně 40 % z dotace);
  • Podpora mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v Kraji.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel: 23 mil. Kč.
 • Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace projektu: ukončení realizace projektu v termínu 31. 12. 2024 jsou uznatelné mzdové náklady, které vznikly do 31. 12. 2024 a byly uhrazeny do 15. 1. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru