Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“

business-3560932__340
Share Button

Dotace na úhradu nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden program primární prevence rizikového chování poskytovatelů sociálních služeb protidrogové politiky, kteří poskytují v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách dle typologie zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 7. 2019.

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách, které obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizaci procesu certifikace zajišťuje Národní ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Certifikačním řádem.
 • Certifikuje se odborná způsobilost poskytovatele preventivního programu a jeho program primární realizovaný ve školském prostředí.
 • Kladným výsledkem procesu je udělení certifikace formou certifikátu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě v rámci dotačního programu je 25 000 Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 100 %, spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Kritéria pro hodnocení žádostí:
  • podání žádosti v termínu stanoveným programem,
  • podání žádosti na předepsaném formuláři včetně všech povinných příloh,
  • žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů,
  • žádost odpovídá účelu finanční podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>