Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“

Dotace na úhradu nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden program primární prevence rizikového chování poskytovatelů sociálních služeb protidrogové politiky, kteří poskytují v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách dle typologie zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 7. 2019.

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách, které obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizaci procesu certifikace zajišťuje Národní ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Certifikačním řádem.
 • Certifikuje se odborná způsobilost poskytovatele preventivního programu a jeho program primární realizovaný ve školském prostředí.
 • Kladným výsledkem procesu je udělení certifikace formou certifikátu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě v rámci dotačního programu je 25 000 Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 100 %, spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Kritéria pro hodnocení žádostí: 
  • podání žádosti v termínu stanoveným programem,
  • podání žádosti na předepsaném formuláři včetně všech povinných příloh,
  • žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů,
  • žádost odpovídá účelu finanční podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru