Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Dotační program Výkonnostní sport mládeže

Dotace na rozvoj talentované mládeže, rozvoj výkonnostního sportu mládeže v olympijských sportech v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  16. 1. 2023 do 31. 1. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolek se sídlem v Ústeckém kraji, s hlavní činností zaměřenou na sport.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel podpory (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty): 
 • Zajištění sportovní přípravy mládeže prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek (SpS) a/nebo Sportovních center mládeže (SCM) a mohou tak plnit funkci TSM:
  • Provozní náklady žadatele připadající na mládež.
  • Osobní náklady související s mládežnickou činností (výše osobních nákladů může být u žadatelů maximálně 40 % dotace).
  • Cílovou skupinou podpory jsou děti a mládež do 21 let.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel: 12,5 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace pro individuální sporty je 600 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro kolektivní spory je 1 700 000 Kč.
 • Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023, v případě ukončení realizace projektu v termínu 31. 12. 2023 jsou uznatelné mzdové náklady, které vznikly do 31. 12. 2023 a byly uhrazeny do 15. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru