Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje

rome-2545374__340
Share Button

Dotace na podporu činností zaměřených na udržení, rozvoj a prezentaci svébytnosti, kultury a tradic příslušníků národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 4. 2022 do 9. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které sdružují příslušníky národnostních menšin nebo prokazatelně vykonávají činnost v jejich prospěch, a to:
  • spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je podpora činností zaměřených na udržení, rozvoj a prezentaci svébytnosti, kultury a tradic příslušníků národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje.
 • Systémová podpora a posílení aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji, rozvoj harmonických vztahů mezi příslušníky národnostních menšin a většinovou společností prostřednictvím samostatného dotačního programu Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů. V případech, kdy bude žádána dotace na úhradu občerstvení, tak z dotace lze hradit max. 30 % nákladů na tuto položku.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotačního programu je jeden žadatel oprávněn předložit maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>