Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

Dotace na podporu organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • I. od 9. 4. – 28. 4. 2022 pro projekty/akce, které budou realizované v období od 1. 1. – 31. 12. 2022,
  • II. od 1. 9. – 19. 9. 2022 pro projekty/akce, které budou realizované v období od 1. 7. – 31. 12. 2022, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, která je registrovaným subjektem v ČR (s vlastním identifikačním číslem), s oprávněním realizovat profesní, vědecké a technické činnosti, a která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci Projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje v období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci tohoto dotačního programu je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci dotačního programu je 150 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace kraje může v souladu se Zásadami dosáhnout až 70% z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Projekt/akce, na který je požadována dotace, nesmí být podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
 • Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo souvisejících s organizováním a realizací lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí vzniklých v období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru