Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

Dotace na podporu organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 4. 2024 do 31. 10. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, která je registrovaným subjektem v ČR (s vlastním identifikačním číslem), s oprávněním realizovat profesní, vědecké a technické činnosti, a která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci Projektu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou veřejnost z Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci tohoto dotačního programu je 35 000 Kč.
  • Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci dotačního programu je 150 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace kraje může v souladu se Zásadami dosáhnout až 70% z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Projekt/akce, na který je požadována dotace, nesmí být podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru