Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Prevence pro krajské školy

istockphoto-1278978403-170667a
Share Button

Dotace na začleňování programů specifické primární prevence přímo do výuky – dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem, obsahující navazující aktivity, dlouhodobé programy specifické primární prevence s návazností na minimální preventivní program školy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 3. 2022 do 6. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci individuálních žádostí je možné žádat na tyto aktivity:

  • 1. Začlenění programů specifické primární prevence přímo do výuky – dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem, obsahující navazující aktivity, dlouhodobé programy specifické primární prevence s návazností na minimální preventivní program školy.
  • 2. Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování, včetně supervizních a mentorských činností.
  • 3. Specializační studium pro školní metodiky prevence – akreditované 250 hodinové studium).
  • 4. Adaptační kurzy žáků – podmínkou podpory adaptačního kurzu je účast odborného lektora nebo doporučení metodika prevence Pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP k pořádání výjezdu (dle spádových oblastí). Adaptační kurz musí být výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence – kromě seznamovacích aktivit musí být část výjezdu zaměřena na některé z aktuálních témat specifické primární prevence (agrese, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana, bezpečné klima ve škole, prevence poruch příjmu potravy, sexuální rizikové chování).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše příspěvku je 10 000Kč,
 • maximální výše 50 000Kč.
 • Spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné náklady jsou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Příspěvky se poskytují jako neinvestiční.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>