Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému

Dotace na zlepšení technického vybavení a celkové zvýšení akceschopnosti složek IZS a spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. ledna 2024 od 8:00 hodin do 09. února 2024 do 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec, spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a humanitární pomoci, ostatní složky IZS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání:
  • A. „Krajská podpora pořízení nové CAS“ alokace ve výši 13 000 000 Kč (předpoklad pořízení 13 ks CAS dle žádostí na MV GŘ HZS).
  • B. „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu“ alokace ve výši 3 600 000 Kč (předpoklad pořízení 6 ks DA a 3 ks rekonstrukce zbrojnice dle pořadníku MV GŘ HZS).
  • C. „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ alokace ve výši 1 000 000 Kč.
  • D. „Podpora obecní nebo městské policie“ alokace ve výši 1 000 000 Kč.
  • E. „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ alokace ve výši 2 400 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na podporu stanoveného účelu je 21 000 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše požadované dotace je stanovena:
 • A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS“ v oblasti podpory:
  • Nákup nové CAS na 800 000 – 1 500 000 Kč (investiční dotace).
 • B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu“ v oblastech podpory:
  • a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 100 000 – 500 000 Kč (investiční dotace).
   b) Nákup nového dopravního automobilu na 100 000 – 350 000 Kč (investiční dotace).
 • C. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 20 000 – 100 000 Kč (investiční/neinvestiční dotace).
 • D. V rámci tematického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ ve všech oblastech podpory na 50 000 – 200 000 Kč (investiční/neinvestiční dotace).
 • E. V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany” ve všech oblastech podpory pro — JPO II na 30 000 — 200 000 Kč (investiční/neinvestiční dotace), JPO III na 30 000 — 150 000 Kč (investiční/neinvestiční dotace), JPO V na 30 000 — 100 000 Kč (investiční/neinvestiční dotace).
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

Termínem ukončení realizace projektu ve všech tematických oblastech: je 31. října 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru