Přeskočit na obsah

Ústecký kraj  — Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 12. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Obec v územním obvodu Ústeckého kraje,
 • b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční prostředky z Programu jsou určeny pro zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jedná se o památky uvedené v seznamu ohrožených nemovitých památek, národní kulturní památky, památky s mezinárodním statusem (UNESCO), dále ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů: statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech), statní movité i nemovité kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytované dotace činí 50 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
 • Maximální výše poskytované dotace činí 2 000 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
 • Maximální výše dotace je 60 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Ve výjimečných případech těm žadatelům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její obnova je podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace není určena na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 1 nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na práce investiční povahy a modernizaci kulturní památky.
 • Do Programu může 1 žadatel podat maximálně 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Ústecký kraj  — Program na záchranu a obnovu kulturních památek”

 1. František Černík

  Dobrý den, prosím o informaci, zda příští rok budou vypisovány dotace na obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (konkrétně kostel sv. Martina ve Vidhosticích). Kostel bude od příštího roku v ve vlastnictví naší rodiny. Kdy bude pdoatční program vyhlášen.

  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem,
  František Černík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru