Přeskočit na obsah

Ústecký kraj  — Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 01. 2023 do 06. 02. 2023.

Příjemci podpory:

  • a) Obec v územním obvodu Ústeckého kraje,
  • b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky z Programu jsou určeny pro zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  • Jedná se o památky uvedené v seznamu ohrožených nemovitých památek, národní kulturní památky, památky s mezinárodním statusem (UNESCO), dále ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů: statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech), statní movité i nemovité kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytované dotace činí 50 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
  • Maximální výše poskytované dotace činí 3 000 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
  • Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
  • V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu (výjimka ze Zásad).

Specifika a omezení:

  • Dotace není určena na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 1 nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na práce investiční povahy a modernizaci kulturní památky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru