Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

imac-1999636__340
Share Button

Dotace na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 3. 2020 do 15. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociálních služeb:

  • Obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 1 912 870 Kč.
 • Příjemci může být na jednu žádost poskytnuta minimální výše finanční podpory 1 000 Kč a maximální výše finanční podpory 500 000 Kč.
 • Finanční podpora pro vybraná zařízení sociálních služeb bude poskytnuta maximálně:
  • do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
  • do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
  • do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen zajistit, že pořízené vybavení nebo úprava společné televizní antény budou ve vlastnictví nebo v užívání příjemce dotace minimálně po dobu 3 let od pořízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>