Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje

istockphoto-1183803820-170667a
Share Button

Dotace na rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 5. 2022 do 24. 6. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická osoba) splňující podmínky programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků Programu: 3 000 000 Kč.
  • a) Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu vzniklých v roce, kdy bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace a v roce následujícím, je 80 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace. Předpokládaný roční rozpočet Programu v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku cca 1 až 5 mil. Kč (viz schválený rozpočet kraje na konkrétní období). Disponibilní prostředky pro dané období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
  • b) Maximální výše poskytované dotace na žádost v rámci oblastí podpory vymezených v článku 3 Programu činí:
  • 200 000 Kč neinvestičních výdajů (pozn. v případě podpory lesní pedagogiky lze poskytnout na 1 výjezd maximálně 5 000 Kč za podmínky, že subjekt může v kalendářním roce žádat maximálně 6 výjezdů, tj. 30 000 Kč a v případě zájmových kroužků je možné čerpat max. 50 000 Kč na subjekt);
  • 200 000 Kč investičních výdajů.
  • c) Minimální výše poskytované dotace pro vymezené oblasti v čl. 3 Programu je stanovena na 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální termín ukončení realizace projektu je v září roku následujícího po roce, kdy bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>