Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Sport

Dotace na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podporu činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 4. 2024 do 12. 4. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba — primárním účelem je organizovat pravidelnou sportovní činnost v rámci konkrétního (konkrétních) sportovního (sportovních) odvětví, ve kterém (kterých) se účastní soutěží a je členem zastřešující organizace pro daný sport: 
  • Sportovní klub – organizuje pravidelnou sportovní činnost zpravidla v rámci jednoho sportovního odvětví.
  • Tělovýchovná jednota – organizuje pravidelnou sportovní činnost zpravidla v rámci více sportovních odvětví a ty jsou organizovány prostřednictvím sportovních oddílů – organizační složky bez právní subjektivity.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit v regionu. 
  • 1. Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
  • 2. Sportovní soustředění pro děti a mládež.
  • 3. Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
  • 4. Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
  • 5. Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 7 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace 70 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotačního programu může žadatel podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru