Přeskočit na obsah

Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou v Plzeňském kraji

Účelem dotačního titulu je podpora zpracování studie variantního odkanalizování a likvidace odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech jejich místních částí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 2. 2019, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Obce Plzeňského kraje do 1 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

  • A) Podpora zpracování variantní studie odkanalizování všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod ve všech jejích místních částech.
  • B) Podpora zpracování variantní studie zásobování pitnou vodou všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení zásobování pitnou vodou ve všech jejích místních částech.

Forma a výše podpory:

  • Maximálně 25 000 Kč pro zpracování studie podle bodu A) nebo B) tohoto článku.
  • Maximálně 40 000 Kč pro zpracování studie podle bodu A) a současně B) tohoto článku.
  • Výše dotace: do 70 % uznatelných nákladů na zpracování studie.

Specifika a omezení:

  • V rámci tohoto dotačního programu je žadatel oprávněn podat pouze jednu žádost o dotaci, přičemž v jedné žádosti může být požadavek na zpracování studie podle bodu A) i B) dle článku 1. těchto Pravidel současně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru