Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze – Granty pro kulturní a neziskové organizace

usa
Share Button

Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze vyhlásilo výzvu v programu Malých grantů na podporu uměleckých a kulturních počinů, projektů neziskových organizací (NGO) a vzdělávacích projektů, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 16. 11. 2015 do 31. 12. 2015 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací kulturních a neziskových akcí a programů.
 • Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět.

Typy podporovaných projektů:

 • Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a rozmanitosti českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání. Cílem je, aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová skupina v České republice.
 • Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze upřednostňuje následující tematické okruhy a iniciativy:
  • Kultura/Americká společnost
  • Iniciativy v oblasti vzdělávání
  • Americká studia/Výuka angličtiny
  • Demokracie, veřejná správa a právní stát
  • Lidská práva a občanská společnost
  • Věda a technologie

Forma a výše podpory:

 • Granty jsou udělovány obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s maximálním limitem 10.000 USD.

Specifikace a omezení:

 • Velvyslanectví nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>