Přeskočit na obsah

Veřejná soutěž ve výzkumu COST CZ

Podpora mnohostranné spolupráce členských zemí COST v projektech převážně základního výzkumu, předložených v souladu s vyhlášenými cíli výzkumných programů mezinárodního programu COST, které již byly schváleny Výborem vysokých představitelů programu. 

Příjem žádostí:

 • Od 16. ledna 2015 do 17. března 2015 do 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pouze výzkumné organizace které se přihlásí do veřejné soutěže a které se ucházejí o poskytnutí podpory v roli jediného příjemce podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelová podpora poskytovaná v programu COST CZ je určena na financování projektů základního výzkumu českých výzkumných pracovišť v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST.
 • Mezi uznatelné náklady patří: 
  • Osobní náklady na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a další pomocný personál příjemce.
  • Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení a obnovu hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro řešení projektu.
  • Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku.
  • Další provozní náklady nebo výdaje, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, například náklady na materiál, zásoby a drobný hmotný majetek.
  • Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu, včetně zdůvodnění nákupu těchto služeb od externích dodavatelů.
  • Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje.
  • Cestovní náhrady.
  • Doplňkové náklady do maximální výše 20 % přímých nákladů projektu.

Forma a výše podpory:

 • Program je určen na podporu základního výzkumu, kde je povolena maximální intenzita podpory až do výše 100 %.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru