Přeskočit na obsah

Veřejná soutěž ve výzkumu EUREKA CZ

Podpora z veřejných prostředků v programu EUREKA CZ je určena na podporu projektů mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji, které byly programem EUREKA zařazeny mezi schválené projekty tohoto programu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb.

Příjem žádostí:

Od 16. ledna 2015 do 10. března 2015 do 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Malý nebo střední podnik zabývající se výzkumem, případně ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí nebo dalšími výzkumnými subjekty.
 • Výzkumná organizace ve spolupráci s malým nebo středním podnikem zabývající se výzkumem.
 • Příjemcem podpory je uchazeč, jehož návrh projektu byl poskytovatelem vybrán k podpoře v rámci veřejné soutěže programu EUREKA CZ, a který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o poskytnutí podpory na jeho řešení.

Podporované aktivity:

 • Mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu.
 • Růst konkurenceschopnosti českých firem.
 • Vytváření nových inovovaných produktů, technologií a služeb.
 • Mezi způsobilé náklady patří: 
  • Osobní náklady na výzkumné a vývojové pracovníky, akademické pracovníky, techniky a další pomocný personál, kteří jsou zaměstnanci uchazeče.
  • Kapitálové náklady na pořízení a obnovu hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro řešení projektu.
  • Náklady na poradenské služby vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu za předpokladu, že dodavatelem zakázek není člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec uchazeče.
  • Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, zejména nákup materiálu, opravy a nákup služeb (mimo poradenských služeb).
  • Další provozní náklady (cestovní náhrady, přímé náklady na zajištění publicity projektu a prezentace výsledků, náklady na smluvní výzkum, náklady na získání a uznání práv k výsledkům projektu a náklady na pořízení poznatků a patentů).
  • Doplňkové náklady do maximální výše 20 % přímých nákladů projektu.

Forma a výše podpory:

 • Projektům průmyslového výzkumu může být poskytnuta účelová podpora až do výše 50 % uznaných nákladů.
 • Projektům průmyslového výzkumu ve spolupráci podniku a výzkumné organizace až do výše 65% uznatelných nákladů.
 • Projektům experimentálního vývoje až do výše 25 % uznaných nákladů.
 • Projektům experimentálního vývoje ve spolupráci podniku a výzkumné organizace až do výše 40% uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • V Programu budou podpořeny pouze projekty průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje se statutem projektu EUREKA v délce trvání nejvýše 3 roky.
 • Program EUREKA CZ není určen na podporu projektů základního výzkumu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru