Přeskočit na obsah

Veřejná soutěž ve výzkumu INGO II

Cílem programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (INGO = International Non – Governmental Organization) je umožnit účast českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účast českých vědeckých osobností řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

Příjem žádostí:

  • Od 15.1. 2015 do 10.3. 2015.

Příjemci podpory:

  • Uchazečem mohou být pouze výzkumné organizace v souladu s Nařízením, které se přihlásí do veřejné soutěže a které se ucházejí o poskytnutí podpory v roli jediného příjemce podpory.
  • Dalším účastníkem projektu mohou být rovněž pouze výzkumné organizace v souladu s Nařízením.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je členěn na podprogramy INGO II – INFRA a INGO II – POPLATEK.
  • Cílem podprogramu INGO II – INFRA je usnadnit výzkumnou spolupráci českých vědeckých pracovišť se špičkovými evropskými a mimoevropskými nevládními mezinárodními organizacemi výzkumu financováním poplatků za účast v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje nevládních mezinárodních organizací výzkumu a podporou prováděného výzkumu. Očekávanými výsledky jsou publikace ve vědeckém tisku s co největším citačním ohlasem.
  • Cílem podprogramu INGO II – POPLATEK je posílit zastoupení českých vědců v řídících orgánech odborných mezinárodních společností. Podprogramem INGO II – POPLATEK nebude podporováno běžné členství jednotlivých fyzických osob nebo institucí.

Forma a výše podpory:

  • Podprogram INGO II – INFRA až do výše 100 % uznaných nákladů.
  • Podprogram INGO II – POPLATEK až do výše 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

Podpořeny budou pouze víceleté projekty v délce trvání nejvýše 3 let, tj. 36 kalendářních měsíců.
Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Podívejte se také na článek k této výzvě Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru