Přeskočit na obsah

Veřejná soutěž ve výzkumu KONTAKT II

Podpora dvoustranné případně vícestranné mezinárodní spolupráce institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie.

Příjem žádostí:

 • Od 16. ledna 2015 do 13. března 2015 do 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace.
 • Malý nebo střední podnik zabývající se výzkumem, případně ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se státy mimo EU.
 • Návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
 • Návrhy společných česko-ruských projektů základního a aplikovaného výzkumu schválené v rámci programu dvoustranné česko-ruské vědeckotechnické a inovační spolupráce.
 • Mezi uznatelné náklady patří: 
  • Osobní náklady na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a další pomocný personál příjemce.
  • Náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku.
  • Další provozní náklady, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, například náklady na materiál, zásoby a drobný hmotný majetek.
  • Náklady na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu.
  • Náklady na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje.
  • Cestovní náhrady.
  • Doplňkové (režijní) náklady maximálně do výše 20% z celkových ročních způsobilých nákladů projektu.

Forma a výše podpory:

 • Projektům základního výzkumu může být poskytnuta účelová podpora až do výše 100 % uznaných nákladů.
 • Projektům aplikovaného výzkumu v základní výši 50 % uznaných nákladů.
 • Projektům experimentálního výzkumu ve výši 25% uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • S ohledem na rozpočtové možnosti poskytovatele je doporučená výše žádané podpory na řešení jednoho projektu stanovena na maximální výši 1.500 tis. Kč až 2.000 tis. Kč na celou dobu řešení.
 • V rámci tohoto programu se nepovolují investiční (kapitálové) náklady jako uznané náklady.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru