Přeskočit na obsah

Víceletá podpora významných sportovních akcí v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora na realizaci pravidelně se opakujících, mimořádně významných akcí, které se vymykají standardním sportovním akcím v regionu Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 1. do 15. 2. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje nebo jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizaci pravidelně se opakujících, mimořádně významných akcí, které se vymykají standardním sportovním akcím v regionu Olomouckého kraje.
 • Podpora nadnárodní tradiční akce (typu Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světový pohár) významného mezinárodního charakteru, která splňuje následující znaky: 
  • výjimečnost účelu, výrazná mediální propagace Olomouckého kraje, vysoká ekonomická náročnost a nákladovost akce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč/rok.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 2 500 000 Kč/rok.
 • Žadatel je povinen na akci vynaložit z vlastních a jiných zdrojů 30 % z celkových uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Žadatelem v tomto dotačním titulu nemůže být obec, dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru