Přeskočit na obsah

Visegrad+ Západní Balkán 2015

Mezinárodní Visegrádský fond vyhlásil výzvu, která podporuje usnadnění komunikace ohledně know-how mezi nestátními neziskovými organizacemi a občanskými společnostmi ve Visegrádské čtyřce a zemích Západního Balkánu. Jsou podporovány projekty v oblastech: Právo a základní práva člověka, Vláda,  Regionální spolupráce, Sbližování EU,  Životní prostředí. Žádosti je možné podávat do 15. 5. 2015.

Příjem žádostí:

 • Do 15. 5. 2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace Visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Makedonie, Černá Hora a Srbsko).

Typy podporovaných projektů:

 • Právo a základní práva člověka — Podpora lidských práv a svobody projevu, Posílení společnosti a místních medií, Zvýšení povědomí o diskriminaci (důraz na skupinu Romů), Zlepšení přístupu občanů k právní pomoci, Sdílení zkušeností boje s korupcí a kriminalitou jednotlivých zemí.
 • Správná vláda — Zvýšení účasti občanů, Podpora nezávislých médií a investigativní žurnalistiky,  Zvýšení kapacit tzv. hlídacího psa.
 • Regionální spolupráce v oblasti vzdělávání a kultury — Regionální vzdělávací programy, Výměnné pobyty studentů, Rozvoj regionálních kulturních iniciativ.
 • Sbližování EU — Sdílení zkušeností jednotlivých zemí ohledně evropské integrace a dalších procesů, Regionální spolupráce a networking, Zvýšení povědomí o EU.
 • Životní prostředí a udržitelný rozvoj — Zvýšení povědomí o ochraně přírody, obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti, Zlepšení kvality života.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory je stanovena na 80 000 €.

Specifika a omezení:

 • Do jednoho projektu musí být zapojeny alespoň tři země Visegrádské skupiny a dvě země Západního Balkánu. 
 • Projekt může nejdéle trvat 18 měsíců.
 • Provozní náklady (např. nájem, energie aj.) nesmí překročit 15 % celkových způsobilých nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru