Přeskočit na obsah

VISK 8A — Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2019 dotační program, určený pro provozovatele knihoven a pro spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Cílem linie A z programu VISK 8 je zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, tj. systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, především prostřednictvím internetu. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu budou přijímány nejpozději do 10. prosince 2018.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven.
 • Spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • Požadované elektronické informační zdroje musí splňovat: 
  • přístup prostřednictvím rozhraní www nebo vzdálený přístup prostřednictvím softwarového klienta v síti Internet.
  • jednoduchá registrace pro přístup (IP adresy, hesla nebo kombinace obojího).
  • stálá přístupnost (24x7x365) zajištěná producentem/dodavatelem.
  • rychlé a kvalitní vyhledávání.
  • vlídné uživatelské prostředí.
  • možnost sledování využívání zdroje formou statistických ukazatelů (počet připojení, počet rešerší, event. počet zpřístupněných plných textů).
  • zaškolení producentem/dodavatelem a poskytování „rychlé pomoci” (helpdesk).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace činní 70 % celkových nákladů projektu.
 • Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru