Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. října 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Ústav.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec.
 • Kraj.
 • Příspěvková organizace obce nebo kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Vzdělávací aktivity nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají.
 • b) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
 • c) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.
 • d) Mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, které jsou významné z hlediska života národnostních menšin v České republice.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2023 činí 3 000 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2023 může změnit.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.
 • V případě tematického okruhu c) a d) dle čl. 2 odst. 2, kdy je žadatelem obec, kraj nebo příspěvková organizace obce nebo kraje, je poskytnutá dotace účelovou dotací ke krytí až 100 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Vláda ČR — Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků”

 1. Jan zoltak

  Dobrý den mel bych o dotaci ohledně romským děti a vyučování děti přípravu děti do škol atd predem se omlouvám děláme to prvně a moc tomu nerozumím proto píšu jestli b ste nám stim mohli pomoc popřípadě na koho se máme obrátit predem dekuji název zdruzeni despoled sdružení devla de jan zoltak zahradách 2204 Žatec predem dekuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru