Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

shutterstock_155224337.jpg
Share Button

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. září 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Ústav.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec.
 • Kraj.
 • Příspěvková organizace obce nebo kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Vzdělávací aktivity nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají.
 • b) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
 • c) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.
 • d) Mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, které jsou významné z hlediska života národnostních menšin v České republice.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2022 činí 3 000 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2022 může změnit.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.
 • V případě tematického okruhu c) a d) dle čl. 2 odst. 2, kdy je žadatelem obec, kraj nebo příspěvková organizace obce nebo kraje, je poskytnutá dotace účelovou dotací ke krytí až 100 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Jan zoltak napsal:

  Dobrý den mel bych o dotaci ohledně romským děti a vyučování děti přípravu děti do škol atd predem se omlouvám děláme to prvně a moc tomu nerozumím proto píšu jestli b ste nám stim mohli pomoc popřípadě na koho se máme obrátit predem dekuji název zdruzeni despoled sdružení devla de jan zoltak zahradách 2204 Žatec predem dekuji


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>