Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

shutterstock_155224337.jpg
Share Button

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 21. září 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Ústav.
 • Církevní právnická osoba.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec.
 • Kraj.
 • Příspěvková organizace obce nebo kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Vzdělávací aktivity nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají.
 • b) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
 • c) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.
 • d) Mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, které jsou významné z hlediska života národnostních menšin v České republice.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2021 činí 3 000 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2021 může změnit.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.
 • Pokud je týž projekt financován dotacemi z dalších státních zdrojů (z kapitoly dalšího ústředního či jiného orgánu státní správy nebo ze státního fondu), nesmí celková výše dotací ze státních zdrojů překročit 70 % celkových nákladů projektu.
 • V případě tematického okruhu c) a d) dle čl. 2 odst. 2, kdy je Žadatelem obec, je poskytnutá dotace účelovou dotací ke krytí až 100 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 •  Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří byli zřízeni alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjeli činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>