Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Dotace v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací se poskytuje za účelem podpoření celostátních mezioborových sítí NNO a k posílení jejich kompetentnosti, kvalifikovanosti a legitimity, aby efektivně zastupovaly zájmy svých členů navenek a přispívaly ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat nejpozději do 13. října 2023.

Příjemce podpory:

 • Spolek, který je celostátní mezioborovou střešní organizací.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora bude zaměřena tak, aby u příjemců posilovala: 
  • celostátní a mezioborový princip fungování SNNO,
  • činnost určenou členským a dalším NNO,
  • zastupování zájmů členských NNO,
  • spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO,
  • osvětovou činnost, která je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2024 činí 3 000 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2024 může změnit.
 • Požadovaná částka dotace musí být Žadatelem stanovena maximálně do výše 900 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru