Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotace k financování výdajů směřujících k podpoření celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (SNNO), aby se staly kompetentními, kvalifikovanými a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími nestátními neziskovými organizacemi.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat nejpozději do 20. 09. 2021.

Příjemce podpory:

 • Spolek, který je celostátní mezioborovou střešní organizací.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora bude zaměřena tak, aby u příjemců posilovala:
  • celostátní a mezioborový princip fungování SNNO,
  • činnost určenou členským a dalším NNO,
  • zastupování zájmů členských NNO,
  • spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO,
  • osvětovou činnost, která je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2022 činí 3 000 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2022 může změnit.
 • Požadovaná částka dotace musí být Žadatelem stanovena maximálně do výše 900 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci.
 • Žadatelem může být SNNO, jehož členská základna je tvořena alespoň z 51 % NNO (tj. spolky, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi, nadačními fondy, ústavy nebo účelovými zařízeními církví).
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>