Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Dotace v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se poskytuje na zabezpečení druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitosti v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. října 2022.

Příjemci podpory:

  • Kraj.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se poskytuje na zabezpečení druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitosti v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 20223 činí 5 850 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 20223 může změnit.
  • Výše podpory na jednoho koordinátora je stanovena na 500 tis Kč. Tato částka se vztahuje pouze na zaměstnance krajského úřadu, který se dané oblasti romských záležitostí zabývá na plný pracovní úvazek celý rok.
  • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu Žádost.
  • Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.
  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru