Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Podpora terénní práce

shutterstock_154757501.jpg
Share Button

Dotace v programu Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení druhu vykonávané práce terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. září 2021.

Příjemci podpory:

  • O dotaci může požádat pouze obec, nebo hl. m. Praha a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení druhu vykonávané práce terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou (jednotlivec nebo komunita ) v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech osob z cílové skupiny v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2022 činí 11 900 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2022 může změnit.
  • Maximální možná výše dotace, o kterou lze požádat na zabezpečení druhu vykonávané práce jednoho terénního pracovníka, je stanovena na 300 000 Kč.
  • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.
  • O tuto částku může žadatel o poskytnutí dotace žádat při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Žadatel má právo podat pouze jednu Žádost. V případě, že je Žadatelem městský obvod či městská část podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je možné, aby bylo jménem statutárního města podáno více Žádostí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>