Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Podpora terénní práce

Dotace v programu Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení druhu vykonávané práce terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. října 2023.

Příjemci podpory:

  • O dotaci může požádat pouze obec, nebo hl. m. Praha a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení druhu vykonávané práce terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou (jednotlivec nebo komunita ) v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech osob z cílové skupiny v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2024 činí 11 900 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2024 může změnit.
  • Maximální možná výše dotace, o kterou lze požádat na zabezpečení druhu vykonávané práce jednoho terénního pracovníka, je stanovena na 300 000 Kč.
  • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.
  • O tuto částku může žadatel o poskytnutí dotace žádat při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
  • Žadatel má právo podat pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru