Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2023 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií 2021+ a v návaznosti na ustanovení Evropské charty.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 11. října 2022.

Příjemci podpory:

Níže popsaná společnost, která nejméně jeden rok již existuje a provozuje svou činnost.

 • Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..
 • Ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb..
 • Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..
 • Nadace nebo nadační fond podle ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..
 • Obec podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Typy podporovaných projektů:

 • Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů identifikovaných: 
  • a) Cíli a opatřeními Strategie 2021+ v následujících oblastech: 
   • i. Práce a péče.
   • ii. Rozhodování.
   • iii. Bezpečí.
   • iv. Zdraví.
   • v. Poznání.
   • vi. Společnost.
   • vii. Vnější vztahy.
   • viii. Instituce.
 • b) Evropskou chartou, a to s důrazem na aktivity lokálního charakteru na území dané obce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2023 činí 4 000 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2023 může změnit.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta. V případě tematického okruhu b) dle čl. 2 odst. 2, kdy je žadatelem obec, může účelová dotace činit až 100 % celkových nákladů projektu.
 • Požadovaná částka dotace musí být Žadatelem stanovena maximálně do výše 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
 • Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti. Tato podmínka se netýká žadatele dle odst. 1 písm. f).
  5. Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci. Tato podmínka se netýká žadatele dle odst. 1 písm. f).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru