Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Podpora veřejně účelných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů

shutterstock_154837442.jpg
Share Button

Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů vyhlásil Předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. Už podle názvu je pochopitelné, že se vláda snaží řešit cestou finanční podpory programů a aktivit subjektů problém nerovných příležitostí žen a mužů.

Příjem žádostí:

 • Nejzazší termín dodání žádosti je do 21. září 2020.

Příjemci podpory:

Níže popsaná společnost, která nejméně jeden rok již existuje a provozuje svou činnost.

 • Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..
 • Ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb..
 • Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..
 • Nadace nebo nadační fond podle ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..

Typy podporovaných projektů:

 • Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů, které Vládní strategie identifikuje v následujících oblastech:
  • a) institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů;
  • b) vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;
  • c) rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání;
  • d) slaďování pracovního, soukromého a rodinného života;
  • e) vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti;
  • f) důstojnost a integrita žen a mužů;
  • g) rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích;
  • h) všední život a životní styl;
   • i) horizontální strategické priority, jakými jsou
   • i. genderové stereotypy a vztahy;
   • ii. legislativa v oblasti rovnosti žen a mužů;
   • iii. sběr statistických dat;
   • iv. muži a rovnost žen a mužů;
   • v. spolupráce s partnery.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2021 činí 7 000 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2021 může změnit.
 • Dotace je poskytována ve výši 70 % celkového rozpočtu projektu.
 • Požadovaná částka dotace musí být Žadatelem stanovena maximálně do výše 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 • Jedna Žádost může být spojena pouze s jedním Žadatelem, přičemž maximální počet podaných Žádostí není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>