Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je stanovena nejpozději do 15. května 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Ústav.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Nadace nebo nadační fond.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.
 • Z programu lze podpořit projekty, jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, resp. jsou zaměřeny na pomoc s vyřízením žádosti o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem dle zákona č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů, a další související aktivity.
 • Projekty mohou být rovněž zaměřeny na vzdělávací a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost na uvedené téma, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací, které se vztahují k danému tématu.
 • Výčet uvedených aktivit je možné v rámci projektu kombinovat.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná výše dotace, o kterou lze požádat na jeden projekt, je stanovena na 600 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí až 100 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním Žádosti.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru