Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

shutterstock_154757501.jpg
Share Button

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. září 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Ústav.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Nadace nebo nadační fond.

Typy podporovaných projektů:

 • Z programu lze podpořit projekty:
  • a) využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity mj. vedoucí ke zlepšení sousedských vztahů.
  • b) jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel o poskytnutí dotace prokáže analýzou cílové skupiny a situace v komunitě/lokalitě 2 , že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.
  • Doplňkovou součástí projektů může být vzdělávací a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací, které se vztahují k potřebám cílové skupiny a příp. ke zlepšení sousedských vztahů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2022 činí 12 750 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2022 může změnit.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním Žádosti.
 • Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>