Přeskočit na obsah

Volný čas 2014 — kraj Vysočina

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu pořádaných a vedoucích k vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež, široké a účinné propagaci účelného trávení volného času, spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže, rozvoji materiálně technické základny, aktivnímu zapojení široké veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Do 23.11.2014.

Příjemci podpory:

 • Občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kromě organizací pracujících s handicapovanými.
 • Obecně  prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech.
 • Evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změněn kterých zákonů
  (zákon o církvích a náboženských společnostech; dále jen „zákon o CNS“).

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu vedoucích k:
 • Vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované
  děti a mládež,
 • Široké a účinné propagaci účelného trávení volného času,
 • Spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže,
 • Rozvoji materiálně-technické základny,
 • Aktivnímu zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace kraje poskytnuté na jeden projekt je 5 000 Kč, maximální výše dotace je 70 000 Kč.
 • Maximální podíl výše dotace kraje: 40 %celkových nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru