Přeskočit na obsah

Výběrové dotační řízení na rok 2015 na projekty zaměřené na činnost spolků a pobočných spolků podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Dotace na prezentaci, popularizaci a ochranu movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, dokumentaci historie spolkového života s vazbou k regionu mohou získat spolky a pobočné spolky. 

Příjem žádostí:

  • Do 31. října 2014. 

Příjemci podpory:

  • Spolky a pobočné spolky (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích).

Typy podporovaných projektů:

  • Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým.
  • Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.
  • Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod.

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. do výše 70% celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru