Přeskočit na obsah

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Equity Facility for Growth (EFG)

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským investičním fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje pro růst, výzkum a inovace evropských podniků.

Příjem žádosti:

  • Žádosti je možné předkládat do 30. září 2020. Případná změna termínu bude oficiálně oznámena na internetových stránkách Evropského investičního fondu.

Příjemci podpory:

  • Finanční zprostředkovatelé spravující a poskytující investice do rizikového kapitálu (investiční fondy, soukromí investoři).

Typy podporovaných projektů:

  • Vybraní žadatelé obdrží finanční zdroje z COSME Equity Facility for Growth, čímž se stanou finančními zprostředkovateli Evropského investičního fondu v oblasti venture kapitálu a mezaninového financování.

Forma a výše podpory:

  • Forma a výše podpory se odvíjí od budoucí spolupráce s Evropským investičním fondem.

Specifika a omezení:

  • Žádost musí být zpracována v angličtině.
  • Společnost musí být založena a působí v jedné ze zúčastněných zemí.
  • Společnost musí být oprávněna vykonávat svou činnost podle platného regulačního rámce.
  • Finanční zprostředkovatelé jsou povinni dodržovat příslušné normy a platné právní předpisy týkající se prevence praní špinavých peněz, boje proti terorismu a daňovým podvodům.
  • Společnost nesmí být v úpadku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru